Turkey 1995/Temple of Athena Detail

Previous | Home | Next

Priene Detail