Turkey 1995/Sardis Temple of Artemis Detail

Previous | Home | Next

Sardis Detail