Greek Isles 1998/Temple of Apollo Detail 5/23/1998

Previous | Home | NextApollo Templ Detail