Japan 1978/Shinjuku Night - 7/1/1978

Previous | Home | Next

Shinjuku Night